Klub OK-MÓDA

► Pravidlá vernostného KLUBU OK-MÓDA

KLUB OK-Móda je vernostný program pre zákazníkov firmy SOLEDO sro, IČO: 29298679, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00  Brno, prevádzkujúci E-shop a predajne pod značkou OK-Móda. Tento program sa zameriava na poskytovanie výhod a zliav pre stálych zákazníkov týchto predajní. Zákazníci sa stávajú členmi KLUBU na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím podpisom na prihláške alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôle. Súčasťou prihlášky sú tieto pravidlá klubu OK-Moda.

Ak ste registrovaní, ste už členom KLUBU OK-MÓDA. Ak nie, registrujte sa tu

Ak chcete vidieť svoje ceny, alebo AKČNÉ KLUBOVÉ CENY, je potrebné sa prihlásiť (alebo registrovať) !!!

► Členstvo v KLUBE OK-MÓDY

Členom KLUBU sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov s korešpondenčnou adresou na území Českej a slovenské republiky, ktorá sa riadne registrovala buď prostredníctvom E-shopu www.ok-moda.cz a www.ok-moda.sk a alebo poskytnutím údajov priamo na predajni OK-Módy. Základným overovacím údajom je e-mailová adresa. Na predajni je možné si nechať vypísať registračnú kartičku, pre členstvo v klube nie je k dispozícii klubová karta. Všetky údaje si možno overiť a prípadné zmeny alebo odhlásenia vykonať telefonicky na zákazníckej linke (tel: 702000160), písomnou žiadosťou na mail [email protected] a alebo prostredníctvom nastavenia svojho účtu po prihlásení do E-shopu www.ok-moda. cz a www.ok-moda.sk.

► Prístup k osobnému účtu v KLUBE OK-MÓDY

Člen KLUBU dostane prihlasovacie údaje (prípadne si ich pri registrácii sám zvolí), a tie mu umožnia na www.ok-moda.cz alebo www.ok-moda.sk po prihlásení zistiť aktuálny stav klubového konta a prípadne zaktualizovať svoje osobné údaje. Ak je členovi známe a má podozrenie, že jeho údaje pozná aj nejaká tretia osoba, neodkladne toto nahlási prevádzkovateľovi programu.

► Odmeny v KLUBE OK-MÓDY - ZMENA OD 4.6.2018

Členovia KLUBU získavajú výhody na základe nazbieraných bodov na svoj ​​účet a to za obchodné transakcie na E-shope a alebo nákupu na predajni. Body získané za transakciu sa započítavajú do účtu po dobu 18 mesiacov od tejto transakcie. Po tejto dobe sú z účtu odpísané. Takto získané body v súčtu určujú aktuálne výhody a bonusy. Hodnota nákupu na body sa prepočítava 1 EUR = 25 bodov
Aktuálne hladiny zliav pri dosiahnutom počte bodov
0-5000 bodov (nový člen) - sleva 2%
5001-9000 bodov (za uzavreté transakcie)- zľava 4%
9001-12000 bodov (za uzavreté transakcie) - zľava 6%
nad 12001 bodov(za uzavreté transakcie)- zľava 8%
Zľava je automaticky započítaná do cien pri prihlásení na www.ok-moda.cz a www.ok-moda.sk
Na predajni je potrebné uviesť obsluhu e-mailovú adresu pre správne načítanie zľavy do nákupu
Za uzavretú transakciu sa považuje uskutočnený a zaplatený nákup na predajni a alebo riadne vyexpedovaná zákazka e-shopu. Pri odstúpení od zmluvy v prípade nákupu na e-shope dôjde k započítaní opačných - záporných bodov do účtu, ktoré celkovú hodnotu účtu a prípadné zľavy znižujú.
Pri členstve v klube možno získať aktuálne (zaujímavé) zľavy na vybraný sortiment Niekoľkokrát ročne tiež pripravujeme výhodné akcie iba pre členov. Výpredaje na konci sezóny začínajú pre členov o niekoľko dní skôr O akciách a výhodách sú členovia informovaní mailom či SMS. Tento zdroj informácií možno ľubovoľne odhlásiť a prihlásiť
 

► Kombinovanie základné zľavy KLUBU OK-MÓDA s inými akciami

Spájanie základné zľavy KLUBE OK-MÓDA s inými akciami Zľava poskytnutá členom platí aj na zľavnený sortiment v celej šírke, ak nie je u danej zľavy uvedené inak.Kombinovať zľavy poskytované v rámci KLUBU s inými zľavami ponúkanými na Eshope a na predajniach je možné, pokiaľ nie je pri danej zľavy uvedené inak. Túto zľavu nie je možné uplatniť pri nákupe tovaru na darčekové a iné obdobné poukazy. Táto zľava je poskytovaná pri predaji týchto poukazov.
 

► Ochrana osobných údajov členov KLUBU

Zákazník svojim súhlasom na registračnom formulár inebo podpisom na prihláške výslovne súhlasí s tým , že firma SOLEDO sro ako prevádzkovateľ predajní OK - Moda spracuje osobné údaje do databázy , takisto aj informácie získané pri obchodnom styku . Člen KLUBU OK - MÓDA ďalej týmto súhlasí s tým , aby firma SOLEDO sro ako správca spracovávala v súlade so zákonom č.101/2000 Zb . , o ochrane osobných údajov , všetky osobné údaje zaregistrované na jeho meno , a to za účelom ponuky obchodu alebo služieb a za účelom vyplývajúcim z podmienok KLUBU . SOLEDO s.r.o. je oprávnené spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa , pričom si je člen vedomý , že takto určený spracovateľ či spracovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu . Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú , do odvolania tohto súhlasu , prípadne do doby ukončenia činnosti KLUBU . Súhlas je možné písomne ​​kedykoľvek odvolať a správca údaje zlikviduje..
  Členstvo v KLUBE OK-MÓDY zanikne keď:
Člen KLUBU nerealizoval nákup na svoj ​​klubový účet 3 roky od posledného nákupu
Člen KLUBU neuviedol pri registrácii platné údaje.
Člen KLUBU porušil pravidlá klubu
O to člen KLUBU požiada, a to v prípade písomnej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a v prípade elektronického odhlásenia ihneď
   

► Všeobecné ustanovenia

Firma SOLEDO s.r.o. si vyhradzuje právo na zverejnenie fotografií a videozáznamov výhercov (vrátane mien), súťaží usporiadaných v rámci KLUBU, vrátane mien výhercov bez finančných náhrad, s čím člen KLUBU súhlasí. Všetky odmeny v rámci KLUBU nie sú právne vymáhateľné. Firma SOLEDO s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť Všeobecné pravidlá KLUBU. Členovia KLUBU budú o týchto zmenách informovaní na predajniach a na www.ok-moda.cz, www.ok-moda.sk
Firma SOLEDO s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť a upravovať všeobecné podmienky KLUBU, výšku a podmienky poskytovaných výhod. Všetko bude na www.ok-moda.cz a na www.ok-moda.sk.
Firma SOLEDO s.r.o. si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť KLUBU. Dátum ukončenia KLUBU bude oznámené na predajniach OK-Móda a na www.ok-moda.cz a na www.ok-moda.sk
 
 

► Kontaktná adresa

OK-Móda Letovice, Masarykovo náměstí 1098/3a Letovice 67961
Tel.: 702000160 mail:[email protected]