Registrácia

Pravidla věrnostního KLUBU OK-MÓDA

KLUB OK-Móda je věrnostní program pro zákazníky firmy SOLEDO s.r.o., IČ:29298679, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00  Brno, provozující E-shop a prodejny pod značkou OK-Móda. Tento program se zaměřuje na poskytování výhod a slev pro stálé zákazníky těchto prodejen. Zákazníci se stávají členy KLUBU na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle. Součástí přihlášky jsou tato pravidla klubu OK-Moda.

Jste li registrovaní, jste již členem KLUBU OK-MÓDA. Pokud ne, registrujte se zde

Chcete-li vidět svoje ceny nebo AKČNÍ KLUBOVÉ CENY, je třeba se přihlásit (nebo registrovat) !

Členství v KLUBU OK-MÓDY

Členem KLUBU se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou na území České a Slovenské republiky, která se řádně registrovala buď prostřednictvím E-shopu www.ok-moda.cz a www.ok-moda.sk a nebo poskytnutím údajů přímo na prodejně OK-Módy . Základním ověřovacím údajem je e-mailová adresa. Na prodejně je možné si nechat vypsat registrační kartičku, pro členství v klubu není k dispozici klubová karta. Všechny údaje si lze ověřit a případné změny nebo odhlášení provést telefonicky na zákaznické lince (tel: 702000160), písemnou žádostí na mail [email protected] a nebo prostřednictvím nastavení svého účtu po přihlášení do E-shopu www.ok-moda.cz a www.ok-moda.sk.

Přístup k osobnímu účtu v KLUBU OK-MÓDY

Člen KLUBU obdrží přihlašovací údaje (případně si je při registraci sám zvolí), a ty mu umožní na www.ok-moda.cz nebo www.ok-moda.sk po přihlášení zjistit aktuální stav klubového konta a případně zaktualizovat svoje osobní údaje. Pokud je členovi známo a má podezření, že jeho údaje zná i nějaká třetí osoba, neodkladně toto nahlásí provozovateli programu.

Odměny v KLUBU OK-MÓDY- ZMĚNA OD 4.6.2018

Členové KLUBU získávají výhody na základě nasbíraných bodů na svůj účet a to za obchodní transakce na E-shopu a nebo nákupu na prodejně. Body připsané za transakci se započítávají do účtu po dobu 18 měsíců od této transakce. Po této době jsou z účtu odepsány. Takto získané body v součtu určují aktuální výhody a bonusy. Hodnota nákupu na body se přepočítává 1 Kč = 1 bod
Aktuální hladiny slev při dosaženém počtu bodů:
0-5000 bodů (nový člen) - sleva 2%
5001-9000 bodů (za uzavřené transakce) - sleva 4%
9001-12000 bodů (za uzavřené transakce) - sleva 6%
nad 12001 bodů (za uzavřené transakce) - sleva 8%
Sleva je automaticky promítána do cen při přihlášení na www.ok-moda.cz a www.ok-moda.sk
Na prodejně je třeba uvést obsluze e-mailovou adresu pro správné načtení slevy do nákupu
Za uzavřenou transakci se považuje uskutečněný a zaplacený nákup na prodejně a nebo řádně vyexpedovaná zakázka z E-shopu. Při odstoupení od smlouvy v případě nákupu na e-shopu dojde k započítání opačných - záporných bodů do účtu, které celkovou hodnotu účtu a případné slevy snižují.
Při členství v klubu lze získat aktuální (zajímavé) slevy na vybraný sortiment Několikrát ročně také připravujeme výhodné akce jen pro členy. Výprodeje na konci sezony začínají pro členy o několik dní dříve O akcích a výhodách jsou členové informování mailem či SMS. Tento zdroj informací lze libovolně odhlásit a přihlásit
 

Kombinování základní slevy KLUBU OK-MÓDA s jinými akcemi

Sleva poskytnutá členům platí i na zlevněný sortiment v celé šíři, není li u dané slevy uvedeno jinak.Kombinovat slevy poskytované v rámci KLUBU s jinými slevami nabízenými na Eshopu a na prodejnách je možné, pokud není u dané slevy uvedeno jinak.Tuto slevu nelze uplatnit při nákupu zboží na dárkové a jiné obdobné poukazy. Tato sleva je poskytována při prodeji těchto poukazů.
 

Ochrana osobních údajů členů KLUBU

Zákazník svým souhlasem na registračním formulář inebo podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že firma SOLEDO s.r.o jako provozovatel prodejen OK-Moda zpracuje osobní údaje do databáze, rovněž i informace získané při obchodním styku. Člen KLUBU OK-MÓDA dále tímto souhlasí s tím, aby firma SOLEDO s.r.o. jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veškeré osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek KLUBU. SOLEDO s.r.o. je oprávněno zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, přičemž si je člen vědom, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti KLUBU. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.
 
Členství v KLUBU OK- MÓDY zanikne když
Člen KLUBU nerealizoval nákup na svůj klubový účet 3 roky od posledního nákupu
Člen KLUBU neuvedl při registraci platné údaje
Člen KLUBU porušil pravidla klubu
O to člen KLUBU požádá, a to v případě písemné žádosti do jednoho měsíce od doručení žádosti, a v případě elektronického odhlášení ihned

Všeobecná ustanovení

Firma SOLEDO s.r.o. si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií a videozáznamů výherců (včetně jmen), soutěží pořádaných v rámci KLUBU, včetně jmen výherců bez finančních náhrad, s čímž člen KLUBU souhlasí. Veškeré odměny v rámci KLUBU nejsou právně vymahatelné. Firma SOLEDO s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla KLUBU. Členové KLUBU budou o těchto změnách informování na prodejnách a na www.ok-moda.cz, www.ok-moda.sk
Firma SOLEDO s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat všeobecné podmínky KLUBU, výši a podmínky poskytovaných výhod. Vše bude na www.ok-moda.cz a na www.ok-moda.sk
Firma SOLEDO s.r.o. si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost KLUBU. Datum ukončení KLUBU bude oznámeno na prodejnách OK-Móda a na www.ok-moda.cz a na www.ok-moda.sk
 
 

Kontaktní adresa

OK-Móda Letovice, Masarykovo náměstí 1098/3a Letovice 67961
Tel.: 702000160 mail:[email protected]